Metingen

Logo Brüning Technische Coatings B.V.
Type metingen

Om de kwaliteit van de geleverde producten te waarborgen, te controleren en te garanderen heeft Brüning  Technische Coatings meetapparatuur om onder andere de laagdikte, hechting en kleur te kunnen meten. Afhankelijk van de wensen en de eisen van de klanten kunnen er bij deze metingen  rapporten en certificaten mee geleverd worden.

Metingen worden altijd gedaan met iemand van de kwaliteitsafdeling en de operator. Zo kan de operator leren van wat hij gedaan heeft.

Laagdikte

Laagdikte is een zeer belangrijk criterium voor onze coatings. Niet alleen omdat een deel van de kwaliteit van de coating afhankelijk is van de laagdikte maar ook omdat het belangrijk is voor de passing van de producten. Brüning Technische Coatings is in staat om niet-destructief de laagdikte te meten op bijna alle soorten metalen en legeringen.

Brüning Technische Coatings heeft hoogwaardige laagdiktemeters van Helmut Fischer. Voor magnetische substraten hebben wij apparatuur die volgens het magnetisch inductieve principe werken;  voor niet-magnetische substraten hebben wij apparatuur die volgens het wervelstroomprincipe werkt. Via de link www.helmut-fischer.com worden beide principes duidelijk uitgelegd. Vanuit deze meetapparatuur worden de rapporten en certificaten opgesteld. Hierdoor wordt de kwaliteit van de coating altijd gewaarborgd.  

De laagdiktemetingen worden vaak als steekproef bij de eindcontrole gedaan om de kwaliteit te waarborgen. Maar dit kan ook uitgebreid worden. Zo kan er bijvoorbeeld per aangebrachte laag een rapport komen of kan er een 100% eindcontrole toegepast worden. Dit zal dan op wens gerealiseerd kunnen worden.

Meetrobot

Brüning Technische Coatings beschikt ook over een volledig geautomatiseerde meetrobot. Deze robot meet zeer nauwkeurig en consistent de laagdikte van de coating op een van te voren vastgesteld aantal meetpunten. De robot wordt ingezet voor vaste producten die vaak terugkomen en op de poedercoatlijnen worden gecoat. Zo wordt een constante productiekwaliteit van de banen gewaarborgd en zal er altijd volgens specificaties gecoat worden. Deze metingen worden digitaal verwerkt en steeds aan het begin van de dag met de productie doorgenomen. Brüning Technische Coatings is elke dag bezig met het uitbreiden van het portfolio van de robot zodat er zoveel mogelijk producten met de robot gemeten kunnen worden.

Hechting

De hechting van de coatings kan door Brüning Technische Coatings getest worden met een krastest. Deze test wordt uitgevoerd via een ruitjesproef hechtingstest met de CC2000. De CC2000 voldoet aan de ISO/DIN 2409 en ASTM D3359 normen. De hechting van de coating kan zeer belangrijk zijn bij bijvoorbeeld producten waar veel kracht op wordt gezet. Het mag niet zo zijn dat wanneer er kracht op het product komt de coating eraf springt. Ook om een hoge mate van corrosiewering te bereiken of om een hoge slijtageweerstand te bereiken is een perfecte hechting van de coating op de ondergrond van cruciaal belang.

Dino Lite

De Dino Lite is een microscoop die 400 tot 470x vergroot. Hierdoor kan er erg nauwkeurig gekeken worden naar de coatings en kunnen er dingen naar boven komen die met het blote oog niet te zien zijn. Denk hierbij aan haarscheurtjes, vervuilingen of gaatjes. Ook kan er via een dwarsdoorsnede gekeken worden naar de laagdikte. Denk hierbij aan laagdikte op rubbers; deze is vaak moeilijk te meten. Maar met de Dino Lite kan hiervan een realistisch beeld worden gegeve.. De Dino Lite wordt vaak intern gebruikt om de kwaliteit te controleren/waarborgen. 

Kleur /Dr. Lange Colorpen

Het kleurenspectrum is enorm. We maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden van kleur. Architecten, de autoindustrie en vele andere branches ontwikkelen ranges. Natuurtinten, grondkleuren; alles is bijna mogelijk.

Om kleuren te beschrijven wordt er vaak vergeleken met objecten. Zo is er bijvoorbeeld appeltjes groen of Ferrari rood. Maar welke kleur is dit dan precies? Brüning Technische Coatings heeft de apparatuur om de kleur te meten en deze in een ‘kleurruimte’ te zetten. De metingen genereren een L, A en B waarde. Dit wordt ook wel het CIEL*ab systeem genoemd. Deze waarden bepalen de plek van deze kleur in het 3 dimensionale kleurspectrum.  

Op deze manier kunnen eenduidig kleurafwijkingen vastgesteld worden bijvoorbeeld de gecoate kleur ten opzichte van de gewenste kleur.

 

L* voor de lichtheid staat (0 tot 100)

a* voor de as van groen naar rood staat (-128 tot +127)

b* voor de as van geel naar blauw staat (-128 tot +127)

Brüning Technische Coatings is in staat om met deze apparatuur het kleurverschil tussen twee kleuren te meten. De twee kleuren, het origineel en de gespoten kleur, worden dan gemeten en in de kleurruimte gezet. Het kleurverschil wordt  berekend door de afstand tussen de twee kleuren in de kleurruimte te berekenen. Delta E is hier de meest algemene meetwaarde om kleurverschil uit te drukken. Delta E is de resultante van de afwijking op de rood-groen as, de blauw-geel as en de wit-zwart as. Hoe groter de Delta E hoe verder de kleuren uit elkaar liggen. Met deze metingen kunnen wij kleuren matchen en zorgen dat deze zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

Dedicated tools

Naast alle metingen die op de producten worden uitgevoerd worden er ook algemene metingen gedaan. Zo wordt regelmatig de luchtvochtigheid gemeten in de fabriek. Als deze te hoog is kan dit nadelige gevolgen hebben de coating. Ook worden met een infrarood meter de temperaturen gemeten van de ovens. Hierbij wordt er bepaald of deze overeenkomt met de ingestelde temperatuur zodat er zekerheid is dat de coating op de juiste tempratuur wordt uitgehard.

Print Friendly, PDF & Email