Certificaten

Logo Brüning Technische Coatings B.V.

Kwaliteitsborging en certificatie

Brüning Coatings hecht sterk aan duurzame kwaliteitsborging en continue procesverbetering. Daarom wordt al jaren gewerkt volgens een hoogwaardig kwaliteitsmanagementsysteem dat periodiek wordt onderworpen aan een externe audit van TüV Nederland.

Op 24 april 2007 zijn wij voor de eerste keer door TüV Nederland geaudit, hetgeen heeft geresulteerd in de ISO certificatie. Na heraudit door de TüV hebben wij onderstaande vernieuwde certificaten ontvangen.

Jaarlijks vinden naast deze audits nog vele klantspecifieke audits plaats. Wat ooit is ingezet vanuit de autoindustrie vindt nu navolging in vele andere industrieën. Klanten die hun vaste leveranciers periodiek auditen en daarbij niet alleen de focus leggen op productkwaliteit maar ook grote waarde hechten aan onderwerpen als milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en energiebesparing.

Bovendien zijn wij Approved Coating Applicator van Arkema, fabrikant van Rilsan fine powders  en Quality Approved Coater van Whitford , fabrikant van ’s werelds meest uitgebreide range PTFE coatings.

Print Friendly, PDF & Email